Dịch vụ môi trường uy tín

1 Nhận vẽ dự án Revit, shopdrawing

2 Nhận phối cảnh dự án, xuất ảnh 4K, video diễn họa

3 Nhận viết hồ sơ môi trường: báo cáo đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo quan trắc môi trường, lập giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm, sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại...

Thư viện RVT

PASS GIẢI NÉN: enbimvn.info

Lưu ý: để tải được tài liệu bên mục Tài Liệu Miễn phí các đăng sử dùng trình duyệt ẩn danh hoặc đăng xuất gmail của mình ra sau đó tiến hành tải file