REVIT MÔI TRƯỜNG

Dịch vụ môi trường uy tín

1 Nhận vẽ dự án Revit, shopdrawing

2 Nhận phối cảnh dự án, xuất ảnh 4K, video diễn họa

3 Nhận viết hồ sơ môi trường: báo cáo đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo quan trắc môi trường, lập giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm, sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại...

4 Nhận đào tạo đội ngũ nhân sự Revit cho công ty, đào tạo Revit cho sinh viên làm đồ án, luận văn cuối khóa

KHÓA REVIT THI CÔNG CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG FREE (ĐANG CẬP NHẬT)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa Revit thi công công trình môi trường được xây dựng dưa trên quy trình BIM được nghiên cứu bởi đội ngũ giảng viên EN BIM VN, giúp người học triển khai nhanh, chính xác dự án công trình.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học học viên sẽ tự triển khai dự án công trình, hiểu và nắm vững các nguyên tắc khi làm việc với Revit.

Bên cạnh đó EN BIM VN luôn tạo điều kiện học tập tốt cho các bạn:

• Học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại...

• Được phép truy cập nhiều thiết bị và nhiều IP mà không lo vấn đề bị khóa tài khoản.

• Học viên được phép dowload bài học video

• Học viên bàn luận, trao đổi trực tiếp với giảng viên các vấn đề thắc mắc

• Chỉ cần kích hoạt một lần

• Bên cạnh các khóa học học viên còn được dowload Family thiết bị, hỗ trợ triển khai dự án

Chúc các bạn học tốt!

NỘI DUNG KHÓA HỌC ( 68 BÀI)

MỤC A - NỘI DUNG CHÍNH

BÀI 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Bài 1.1. Giới thiệu về hệ thống xử lý nước thải y tế

BÀI 2: HƯỚNG DẪN TẠO TEMPLATE

Bài 2.1. Hướng dẫn tạo Template (phần 1)

Bài 2.2. Hướng dẫn tạo Template (phần 2)

Bài 2.3. Hướng dẫn tạo Template (phần 3)

BÀI 3: HƯỚNG DẪN TẠO LEVEL HEAD

Bài 3.1. Hướng dẫn tạo Family chú thích Level Head (phần 1)

Bài 3.2. Hướng dẫn tạo Family chú thích Level Head (phần 2)

BÀI 4: HƯỚNG DẪN TẠO GRID HEAD

Bài 4.1. Hướng dẫn tạo Family chú thích Grid Head (phần 1)

Bài 4.2. Hướng dẫn tạo Family chú thích Grid Head (phần 2)

BÀI 5: HƯỚNG DẪN VẼ HỆ LƯỚI (GRID) CHO CÔNG TRÌNH

Bài 5.1. Hướng dẫn vẽ lưới trục định vị

BÀI 6: HƯỚNG DẪN VẼ TƯỜNG XÂY DỰNG CHO CÔNG TRÌNH

Bài 6.1. Hướng dẫn vẽ tường xây dựng

BÀI 7: HƯỚNG DẪN VẼ SÀN XÂY DỰNG CHO CÔNG TRÌNH

Bài 7.1. Hướng dẫn vẽ sàn xây dựng (phần 1)

Bài 7.2. Hướng dẫn vẽ sàn xây dựng (phần 2)

BÀI 8: HƯỚNG DẪN VẼ LAN CAN, CẦU THANG CHO CÔNG TRÌNH

Bài 8.1. Hướng dẫn vẽ, thiết lập thông số lan can (phần 1)

Bài 8.2. Hướng dẫn vẽ, thiết lập thông số lan can (phần 2)

BÀI 9: HƯỚNG DẪN VẼ VÁT GÓC CHO CÔNG TRÌNH

Bài 9.1. Hướng dẫn vẽ vát góc (phần 1)

Bài 9.2. Hướng dẫn vẽ vát góc (phần 2)

Bài 9.3. Hướng dẫn vẽ vát góc (phần 3)

Bài 9.4. Hướng dẫn vẽ vát góc (phần 4)

BÀI 10: HƯỚNG DẪN VẼ CẦU THANG CHO CÔNG TRÌNH

Bài 10.1. Hướng dẫn vẽ và thiết lập thông số cho cầu thang (phần 1)

Bài 10.2. Hướng dẫn vẽ và thiết lập thông số cho cầu thang (phần 2)

BÀI 11: HƯỚNG DẪN VẼ, THIẾT LẬP THÔNG SỐ CHO HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ CÔNG TRÌNH

Bài 11.1. Hướng dẫn thiết lập thông số quan trọng của hệ thống phân phối khí (phần 1)

Bài 11.2. Hướng dẫn thiết lập thông số quan trọng của hệ thống phân phối khí (phần 2)

Bài 11.3. Hướng dẫn vẽ hệ thống phân phối khí cho bể hiếu khí (phần 1)

Bài 11.4. Hướng dẫn vẽ hệ thống phân phối khí cho bể hiếu khí (phần 2)

Bài 11.5. Hướng dẫn vẽ hệ thống phân phối khí cho bể sinh học (phần 1)

Bài 11.6. Hướng dẫn vẽ hệ thống phân phối khí cho bể sinh học (phần 2)

Bài 11.7. Hướng dẫn vẽ hệ thống phân phối khí cho bể sinh học (phần 3)

Bài 11.8. Hướng dẫn vẽ và hoàn thiện hệ thống phân phối khí (phần 1)

Bài 11.9. Hướng dẫn vẽ và hoàn thiện hệ thống phân phối khí (phần 2)

Bài 11.10. Hướng dẫn vẽ và hoàn thiện hệ thống phân phối khí (phần 3)

Bài 11.11. Hướng dẫn vẽ phụ kiên cho hệ thống phân phối khí (phần 1)

Bài 11.12. Hướng dẫn vẽ phụ kiên cho hệ thống phân phối khí (phần 2)

BÀI 12: HƯỚNG DẪN VẼ, THIẾT LẬP THÔNG SỐ QUAN TRỌNG CHO HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NƯỚC, BÙN THẢI CÔNG TRÌNH

Bài 12.1 .Hướng dẫn thiết lập thông số quan trọng hệ thống phân phối nước (phần 1)

Bài 12.2. Hướng dẫn thiết lập thông số quan trọng hệ thống phân phối nước (phần 2)

Bài 12.3. Hướng dẫn vẽ hệ thống phân phối nước cho bể tự hoại

Bài 12.4. Hướng dẫn vẽ hệ thống phân phối nước cho hố thu gom

Bài 12.5. Hướng dẫn vẽ hệ thống phân phối nước cho bể điều hòa và bề thiếu khí

Bài 12.6. Hướng dẫn vẽ hệ thống phân phối nước cho bể sinh học (phần 1)

Bài 12.7. Hướng dẫn vẽ hệ thống phân phối nước cho bể sinh học (phần 2)

Bài 12.8. Hướng dẫn vẽ hệ thống phân phối nước cho bể bể sinh học (phần 3)

Bài 12.9. Hướng dẫn vẽ hệ thống phân phối bùn tuần hoàn (phần 1)

Bài 12.10. Hướng dẫn vẽ hệ thống phân phối bùn tuần hoàn (phần 2)

Bài 12.11. Hướng dẫn vẽ và lắp đặt phụ kiện cho toàn bộ hệ thống (phần 1)

Bài 12.12. Hướng dẫn vẽ và lắp đặt phụ kiện cho toàn bộ hệ thống (phần 2)

Bài 12.13. Hướng dẫn vẽ hệ thống phân phối hóa chất

BÀI 13: HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP VÀ TẠO KHUNG TÊN BẢN VẼ

Bài 13.1. Hướng dẫn tạo khung tên, bản vẽ

BÀI 14: HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP VÀ XUẤT BẢN VẼ

Bài 14.1. Hướng dẫn cách thiết lập thông số và xuất bản vẽ

BÀI 15: HƯỚNG DẪN DỰ TOÁN VẬT TƯ CÔNG TRÌNH

Bài 15.1. Hướng dẫn dự toán vật tư công trình

MỤC B - NỘI DUNG BỔ SUNG NÂNG CAO

BÀI 16: HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP VÀ TẠO FAMILY THỔI KHÍ

Bài 16.1. Hướng dẫn tạo đĩa thổi khí (phần 1)

Bài 16.2. Hướng dẫn tạo đĩa thổi khí (phần 2)

BÀI 17: HƯỚNG DẪN TẠO MÁY KHUẤY CHÌM

Bài 17.1. Hướng dẫn tạo phần trục và phần vỏ máy

Bài 17.2. Hướng dẫn tạo bộ phận kéo cho máy khuấy

Bài 17.3. Hướng dẫn tạo xích và vô lăng kéo máy

Bài 17.4. Hướng dẫn vẽ phần cánh và hoàn thiện sản phẩm

BÀI 18: HƯỚNG DẪN VẼ VAN BI NHỰA RACCO

Bài 18.1. Giới thiệu Family và tạo Reference plane

Bài 18.2. Hướng dẫn vẽ racco

Bài 18.3. Hướng dẫn vẽ thân van

BÀI 19: TÀI LIỆU NÂNG CAO

Bài 19.1. Hướng dẫn vẽ và thiết lập thông số lan can, cầu thang (phần 1)

Bài 19.2. Hướng dẫn vẽ và thiết lập thông số lan can, cầu thang (phần 2)

Bài 19.3. Hướng dẫn quản lý hệ thống phân phối khí DUCT

Bài 19.4. Hướng dẫn quản lý hệ thống phân phối nước PIPE

Bài 19.5. Hướng dẫn thiết lập thông số quan trọng trong render ảnh và kiểm soát ánh sáng

Bài 19.6. Hướng dẫn vẽ, thiết lập thêm một vài thông số tạo khung tên bản vẽ

Bài 19.7. Hướng dẫn một số thao tác quan trọng cần lưu ý khi xuất bản vẽ

BÀI 20: HƯỚNG DẪN VẼ FAMILY BIẾN THIÊN

Bài 20.1. Hướng dẫn vẽ, thiết lập các tham số biến thiên cho cùm U (phần 1)

Bài 20.2. Hướng dẫn vẽ, thiết lập các tham số biến thiên cho cùm U (phần 2)

Bài 20.3. Hướng dẫn vẽ, thiết lập các tham số biến thiên cho support L

Bài 20.4. Hướng dẫn vẽ, thiết lập các tham số biến thiên cho support Z

MỤC C- GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

1. Hướng dẫn thiết lập Template Systems Default Metric

EN BIM VIỆT NAM

Kênh học trực tuyến miễn phí

KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO-DẪN BƯỚC ĐAM MÊ