REVIT ENVIRONMENT

EXTRACT PASSWORD: ENBIMVN.INFO or enbimvn.info

PASS: ENBIMVN.INFO

Revit môi trường, Revit moi truong, REVIT MOI TRUONG, REVIT MÔI TRƯỜNG, FAMILY BIẾN THIÊN, FAMILY BIẾN THIÊN NÂNG CAO, FAMILY BIEN THIEN, FAMILY BIEN THIEN NANG CAO, FAMILY THIẾT BỊ MÁY MÓC, FAMILY THIET BI MAY MOC, FAMILY VAN BƯỚM TAY QUAY BIẾN THIÊN, FAMILY VAN BUOM TAY QUAY BIEN THIEN, FAMILY VAN CỔNG TAY QUAY BIẾN THIÊN, FAMILY VAN CONG TAY QUAY BIEN THIEN, FAMILY VAN BUOM TAY GAT, FAMILY VAN BƯỚM TAY GẠT BIẾN THIÊN, FAMILY PHỤ KIỆN BÌNH MINH, FAMILY PHỤ KIỆN BÌNH MINH, FAMILY BƠM CHÌM COUPLING, FAMILY BOM CHIM COUPLING, FAMILY CO TÊ, FAMILY CO TE, LUMION, DIEN HOA, DIỄN HỌA, PHỐI CẢNH DỰ ÁN, KHÓA HỌC REVIT MÔI TRƯỜNG, KHOA HOC REVIT MOI TRUONG

revit môi trường, revit moi truong, revit moi truong, revit môi trường, family biến thiên, family biến thiên nâng cao, family bien thien, family bien thien nang cao, family thiết bị máy móc, family thiet bi may moc, family van bướm tay quay biến thiên, family van buom tay quay bien thien, family van cổng tay quay biến thiên, family van cong tay quay bien thien, family van buom tay gat, family van bướm tay gạt biến thiên, family phụ kiện bình minh, family phụ kiện bình minh, family bơm chìm coupling, family bom chim coupling, family co tê, family co te, lumion, dien hoa, diễn họa, phối cảnh dự án, khóa học revit môi trường, khoa hoc revit moi truong

Environmental services

1 Accept drawing of Revit and shopdrawing projects

2 Get perspective on the project, export 4K images, video demonstration

3 Receiving and writing environmental documents: environmental impact assessment report / environmental protection plan, environmental monitoring report, discharge permit, groundwater exploitation permit, waste owner register hazardous waste...

4 Get training of Revit human resources for the company, Revit training for students to make a project, final thesis

REVIT 2021 Education

B1: Tạo tài khoản Autodesk

B2: Đăng nhật tài khoản và chọn phiên bản Revit 2021

B3: Dowload về và cài đặt online

B4: Khi xuất khị bản thông báo chọn tính năng, các bạn bỏ chọn phần tính năng: Autodesk Advanced Material Library 2020-Medium image Library

B5: Chọn thư mục và cài đặt phần mềm

Twinmotion 2020.1 Education

Các bạn truy cập bằng Fireox để hạn chế lỗi font- nhấn vào nút bên dưới, sau đó cài GET STARTED NOW- chọn bản Twinmotion for education- Tài về và cài ứng dụng Epic Unreal- Khi cài xong mình sẽ mở lên qua tab Twinmotion và chọn bạn educatio 2020.1

EN BIM VIỆT NAM

Kênh học trực tuyến miễn phí

KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO-DẪN BƯỚC ĐAM MÊ