REVIT MÔI TRƯỜNG

Dịch vụ môi trường uy tín

1 Nhận vẽ dự án Revit, shopdrawing

2 Nhận phối cảnh dự án, xuất ảnh 4K, video diễn họa

3 Nhận viết hồ sơ môi trường: báo cáo đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo quan trắc môi trường, lập giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm, sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại...

4 Nhận đào tạo đội ngũ nhân sự Revit cho công ty, đào tạo Revit cho sinh viên làm đồ án, luận văn cuối khóa

Hướng dẫn cài phần mềm

Các bạn chưa cài Revit sẽ làm từ mục 1-2, lưu ý trong lúc cài đặt ở mục INSTALL mình sẽ chọn đường dẫn cài đặt sang ổ D hoặc E để tránh trường hợp đầy dữ liệu ổ C, tiếp theo các bạn bỏ dấu tích ở mục AUTODESK REVIT CONTENT LIBRARIES 2018 do quá trình cài đặt của mình là online nên bỏ đi thư viện sẽ giúp quá trình cài đăt nhanh hơn.

Trong lúc cài đặt ở mục 2 các bạn tắt ứng dụng Revit đang mở như vậy mới có thể update được.

Tiếp theo cài thêm các công cụ hỗ trợ mục 3-9 để hỗ trợ trong quá trình học
EN BIM VIỆT NAM

Kênh học trực tuyến miễn phí

KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO-DẪN BƯỚC ĐAM MÊ