Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

I. THU THẬP THÔNG TIN CÁC NHÂN

Enbimvn sẽ thu thập thông tin như tên và địa chỉ email, facebook của khách hàng để thiết lập hồ sơ cá nhân.

Thông tin này sẽ được mã hoá trên hệ thống bảo mật.

II. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi yêu cầu khai báo thông tin cá nhân, Enbimvn mong muốn cung cấp những dịch vụ thiết thực nhất tới học viên. Enbimvn luôn tôn trọng sự riêng tư và sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi tên cũng như thông tin cá nhân của khách hàng với các tổ chức khác ngoài những tổ chức được liệt kê trong điều khoản này.

- Các thông tin thu thập thông qua website sẽ giúp cho Enbimvn.

  • Tư vấn cho học viên qua điện thoại.
  • Giải đáp thắc mắc học viên.
  • Cung cấp cho học viên thông tin mới nhất về Enbimvn.
  • Thực hiện các bản khảo sát học viên.
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các khóa học miễn phí.

Bảo mật thông tin cá nhân của học viên là ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi luôn bắt kịp những tiêu chuẩn công nghiệp về bảo vệ thông tin cá nhân mà học viên cung cấp, kể cả trong thời gian gửi đi và khi chúng tôi nhận thông tin.

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Enbimvn sẽ giữ thông tin cá nhân của học viên cho đến khi tài khoản của học viên ngừng hoạt động. Enbimvn sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của học viên khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của Enbimvn.

Khách hàng có thể xoá hoặc vô hiệu hoá tài khoản bất kì lúc nào bằng cách liên hệ với Enbimvn.

IV. THAY ĐỔI HOẶC LOẠI BỎ THÔNG TIN HỒ SƠ CÁ NHÂN

Nếu thông tin cá nhân của bạn bị thay đổi, hoặc bạn không sử dụng dịch vụ của Enbimvn nữa, bạn có thể sửa chữa, thay đổi, bổ sung hoặc xoá thông tin cá nhân bằng các cách sau: liên hệ với Hỗ trợ chăm sóc học viên. Chúng tôi sẽ hồi đáp yêu cầu truy vấn thông tin cá nhân của bạn trong vòng 30 ngày. Enbimvn sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn cho đến khi tài khoản của bạn ngưng hoạt động vào các tình huống cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của chúng tôi.

  • Biên tập hồ sơ của học viên: Học viên có thể thay đổi hồ sơ bất kì lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi. Thay đổi của học viên sẽ được cập nhật ngay sau đó.
  • Xoá hoặc vô hiệu hoá hồ sơ: Học viên có thể xoá hoặc vô hiệu hoá bất kì lúc nào bằng cách liên hệ với Enbimvn.

Một số đề mục trong chính sách bảo mật của Enbimvn có thể thay đổi. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi cách thức thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ thương mại hoá các bước để thông báo tới các thành viên bằng email. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về hệ thống chính sách bảo mật, hoặc bất kì thắc mắc về Enbimvn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được hỗ trợ kịp thời.