ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1. Về tài khoản sử dụng: Khi đăng ký tài khoản, người sử dụng (NSD) phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về Tên, Email, Số điện thoại, Facebook... Đây là những thông tin bắt buộc liên quan tới việc hỗ trợ NSD trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Enbimvn. Vì vậy khi có những rủi ro, mất mát sau này, Enbimvn chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết. Những thông tin này sẽ được dùng làm căn cứ để hỗ trợ giải quyết.
 2. Mã kích hoạt của tài khoản (MKH): Sau khi thanh toán, trong vòng 24 giờ tài khoản sẽ được kích hoạt, tài khoản chỉ cần kích hoạt một lần và các lần đăng nhập sau chỉ cần đăng nhập qua Facebook, do tài khoản trên trang đã được liên kết với tài khoản Facebook để tiện cho người sử dụng và hạn chế vấn đề khóa tài khoản do bảo mật. NSD có trách nhiệm phải tự mình bảo mật tài khoản, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào tài khoản sẽ bị xóa vĩnh viễn và không khả năng khôi phục
 3. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào các khóa học của Enbimvn. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật.
 4. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của các khóa học trong hệ thống của Enbimvn. Nghiêm cấm việc sử dụng chung tài khoản. Việc trên 2 người cùng sử dụng chung một tài khoản khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản ngay lập tức.
 5. Nghiêm cấm việc phát tán nội dung các bài học trên hệ thống của Enbimvn ra bên ngoài. Mọi vi phạm khi phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật về việc vi phạm bản quyền.
 6. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của Enbimvn. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của người khác và sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với tài khoàn cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật.
 7. Khi giao tiếp với người dùng khác trong hệ thống dịch vụ của Enbimvn, NSD không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người khác. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào.
 8. Khi phát hiện những vi phạm như vi phạm bản quyền, hoặc những lỗi vi phạm quy định khác, Enbimvn có quyền sử dụng những thông tin mà NSD cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
 9. Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của Nhà nước... Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của NSD đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.
 10. Enbimvn có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của NSD trong các trường hợp người đó vi phạm những qui định kể trên mà không cần sự đồng ý của người sử dụng.
 11. Enbimvn có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên Website hoặc các kênh truyền thông chính thức khác của Enbimvn.

EN BIM VIỆT NAM

Kênh học trực tuyến miễn phí

KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO-DẪN BƯỚC ĐAM MÊ